Swish

Swish
Swish Worsted Yarn $4.99 / 50g ball 100% Fine Superwash Merino Wool
Worsted Weight

Swish DK Yarn $4.99 / 50g ball 100% Fine Superwash Merino Wool
DK Weight

Bare Swish Worsted Yarn $8.99 / 100g hank 100% Superwash Merino Wool
Worsted Weight

Bare Swish DK Yarn $8.99 / 100g hank 100% Superwash Merino Wool
DK Weight


Bare Swish Bulky Yarn $8.99 / 100g hank 100% Superwash Merino Wool
Bulky Weight

Bare Swish Fingering $9.99 / 100g Hank 100% Superwash Wool
Fingering Weight