All Knitting Supplies

All Knitting Supplies


« BACK   1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 31   NEXT » | SHOW ALL


Kromski Niddy Noddy
Kromski Niddy Noddy by New Voyager Trading $28.00

Amour Crochet Hook Set
Amour Crochet Hook Set by Clover Needlecraft $73.50 $41.63

Amour Crochet Hook Gift Set
Amour Crochet Hook Gift Set by Clover Needlecraft $90.50 $49.99

Lavishea Lotion Bar - Unscented
Lavishea Lotion Bar - Unscented by Lavishea LLC $9.99


Lavishea Lotion Bar - Lavender
Lavishea Lotion Bar - Lavender by Lavishea LLC $9.99


Pendleton Zippered Needle Case
Pendleton Zippered Needle Case by Pendleton Woolen Mills $28.00

Pattern Chart Marker Set
Pattern Chart Marker Set by Clover Needlecraft $15.95 $12.76

Rhinestone Eyes Skull Buttons
Rhinestone Eyes Skull Buttons by JHB International $5.75

Azur 1 1/4
Azur 1 1/4" Buttons by JHB International $6.05


Baroness Brown 1 1/4
Baroness Brown 1 1/4" Buttons by JHB International $3.50

Baroness Multi 1 1/4
Baroness Multi 1 1/4" Buttons by JHB International $3.50

Blanche 1
Blanche 1" Buttons by JHB International $2.40

Cactus Flower 3/4
Cactus Flower 3/4" Buttons by JHB International $3.35


Hibernia 3/4
Hibernia 3/4" Buttons by JHB International $3.00

LMH Lamb Blue/White 3/4
LMH Lamb Blue/White 3/4" Buttons by JHB International $3.90 AVAILABLE 4/14/17

Metal Petal 1
Metal Petal 1" Buttons by JHB International $4.20


Soft Bloom Navy 5/8
Soft Bloom Navy 5/8" Buttons by JHB International $3.00

Soft Touch Steel Crochet Hooks
Soft Touch Steel Crochet Hooks by Clover Needlecraft $6.36

Pom-Pom Maker - Small
Pom-Pom Maker - Small by Clover Needlecraft $7.00 $5.60

Pom-Pom Maker - Large
Pom-Pom Maker - Large by Clover Needlecraft $8.00 $6.40


« BACK   1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 31   NEXT » | SHOW ALL